تبلیغات
فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور گناوه - دانلود کتابهای علوم مهندسی
دانلود کتابهای علوم مهندسی | دانلود کتابهای پیام نور ,
< />

کامپیوتر

 

نام درس

نویسندهدریافت فایل
1 آشنایی با كامپیوترهدایتی آذری /شیركوند

  zip file    powerpoint

2 آمار و احتمال مهندسیدكتر نصیری   powerpoint    zip file      
3

 اصول كامپیوتر

تنها  zip file   powerpoint
4 اصول كامپیوتر2فرزانفرpowerpoint   zip file
5 اصول كامپیوتر2یوسف خانیpowerpoint   zip file
6 اصول طراحی پایگاه دادهها دكتر فراهیpowerpoint   zip file
7 اصول طراحی كامپایلرنورانیpowerpoint   zip file
8 اصول مهندسی اینترنتدكتر كریم زادگانpowerpoint   zip file
9 برنامه‌سازی پیشرفتهدكتر سعید آیت

powerpoint   zip file

10 برنامه‌سازی پیشرفتهناصرآیتpowerpoint   zip file
11 برنامه‌سازی پیشرفتهدكتر فراهیpowerpoint   zip file
12 برنامه‌سازی پیشرفتهنیك مهرpowerpoint   zip file 
13 برنامه‌سازی ساخت یافته پاسكالنیك مهرpowerpoint   zip file
14 ذخیره و بازیابی اطلاعاتپور امینیpowerpoint   zip file
15 ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختار فایلها)دكتر فراهیpowerpoint   zip file
16 ریزپردازندهعسكرزادهpowerpoint   zip file
17

 زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم  ( اصول اساسی زبان اسمبلی)

نیك مهرpowerpoint   zip file
18 زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستمعسكر زادهpowerpoint   zip file
19 ساختمان داده و الگوریتم آیتpowerpoint   zip file
20 ساختمان داده و الگوریتمنورانیpowerpoint   zip file
21 سیستم‌های عاملآیت

powerpoint  zip file

22 سیستم‌های اطلاعات و مدیریت MISیوسف خانیpowerpoint   zip file
23 سیستم‌های اطلاعات و مدیریت MISعسكر زادهpowerpoint   zip file
24 شبكه‌های كامپیوتریپور محققpowerpoint   zip file
25 شبكه‌های كامپیوتریدكتر كریم زادگانpowerpoint   zip file
26 شیوه ارائه مطالبدكترفراهیpowerpoint   zip file
27 طراحی الگوریتمهاپور امینیpowerpoint   zip file
28 فیزیک پایه 1 (مکانیک)جنوبیpowerpoint   zip file
29 كاربرد فناوری جدید در آموزشدكتر كریم زادگانpowerpoint   zip file
30 مبانی فنآوری اطلاعاتدكتر كریم زادگانpowerpoint   zip file
31 مبانی كامپیوترتنهاpowerpoint   zip file
32 مدارهای الكتریكیعسگری powerpoint   zip file
33 مدارهای منطقیپور محققpowerpoint   zip file
34 مدارهای منطقی(سیستمهای دودویی)عسگری powerpoint   zip file
35 مبانی و كاربرد كامپیوترهدایتی آذریpowerpoint   zip file
36 معماری كامپیوترعسگری powerpoint   zip file
37 معماری كامپیوترپور محققpowerpoint   zip file
38 مهندسی نرم افزار 1پور امینیpowerpoint   zip file
39 مهندسی نرم افزار2دكتر فراهیpowerpoint   zip file
40 نظریه زبانها و ماشینهانورانیpowerpoint   zip file
41 هوش مصنوعیپور محققpowerpoint   zip file
42 هوش مصنوعیعسكر زادهpowerpoint   zip file

نوشته شده توسط رضا در چهارشنبه 27 شهریور 1387 و ساعت 03:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ دانلود کتابهای علوم مهندسی + نمونه سوالات + نمونه سئوالات جدید سال 1386+ نمونه سوالات پیام نور برین حال کنید بچه ها+ نمونه سوال

صفحات: